19.5 C
Hong Kong
Saturday, March 28, 2020

搞笑

【黃子華語錄】None of Your Business…即係唔關你事 (絕代商驕)

訂閱TVBUSA Youtube頻道https://goo.gl/vbV61K ▶️【黃子華金句錄】播放列表https://bit.ly/2I3PRx1 ▶️【經典劇集重溫系列】播放列表https://bit.ly/2wp66RJ... source

黃子華棟篤笑 唱Rap 除褲 回水

黃子華棟篤笑-譁眾取寵黃子華在一開場就唱了一首關於『回水』『除褲』的Rap來開唱,『回水』『除褲』已經是黃子華棟篤笑裡的特色之一,黃子... source

黃子華金句 | 牛頓話齋 一巴掌冚埋去面同手一樣咁痛

【黃子華金句錄】播放列表https://bit.ly/2I3PRx1 ☑️ 唔想錯過任何精彩片段,快啲訂閱TVBUSA Youtube頻道https://goo.gl/vbV61K ▶️【蕭正楠黃翠如甜蜜... source

黃子華金句 | 子華神拍拖提出呢啲要求……

【黃子華金句錄】播放列表https://bit.ly/2I3PRx1 ☑️ 唔想錯過任何精彩片段,快啲訂閱TVBUSA Youtube頻道https://goo.gl/vbV61K ▶️【蕭正楠黃翠如甜蜜... source

【黃子華語錄】10個第一次談情說愛嘅人 10個都失敗 (絕代商驕)

訂閱TVBUSA Youtube頻道https://goo.gl/vbV61K ▶️【黃子華金句錄】播放列表https://bit.ly/2I3PRx1 ▶️【經典劇集重溫系列】播放列表https://bit.ly/2wp66RJ... source

【黃子華語錄】我一聽到返工兩隻字就頭痛 我一聽到交報告就腳痛(絕代商驕)

訂閱TVBUSA Youtube頻道https://goo.gl/vbV61K ▶️【黃子華金句錄】播放列表https://bit.ly/2I3PRx1 ▶️【經典劇集重溫系列】播放列表https://bit.ly/2wp66RJ... source

黃子華 – 越大鑊越快樂 – 投資(字幕)

學緊廣東話,中間有啲部分聽唔清楚好可能翻錯少少大家幫下手幫我補埋佢囉. source

黃子華—女人都係雞

source

RECOMMENDED VIDEOS

POPULAR